[ro] [en]
chestionar - ai nevoi de avocat ?

Contact rapid

Adresa: Bacau, 30 Avenue Business Center, B-dul Unirii nr. 30, etaj 3, 600192
Tel: +40 234 52 53 51
Fax: +40 234 52 27 21
Mobil: +40 744 541 505
E-mail: office@avocat-stefanescu.ro
Domenii de activitate

Contracte

Asiguram atat partea de redactare contracte de orice natura cat si partea de urmarire proceduri de recuperare a creantelor.
 • Acordam consultanta cu privire la redactarea contractelor, amendari de contracte primite de la client in vederea reprezentarii cat mai bune a intereselor acestora. in acest sens, abordam o gama larga de contracte.
 • Asistam clientii in ceea ce priveste derularea contractelor pe care le-au incheiat, oferindu-le cele mai potrivite solutii legale la problemele intampinate.
 • Elaboram rapoarte de due-dilligence aferente proceselor de fuziune, achizitii, privatizare, listare la bursa pe acele aspecte care privesc derularea relatiilor contractuale.
     in ceea ce priveste recuperarea de debite pe calea executarii silite, firma noastra desfasoara o gama larga de activitati, acoperind intreaga procedura de executare silita in scopul recuperarii creantelor pe care clientii nostri le au asupra debitorilor lor:
 • Asiguram asistenta si reprezentarea intereselor clientilor in ceea ce priveste relatia cu organele abilitate sa deruleze activitati de executare silita (birouri de executori judecatoresti, instante de judecata).
 • Supraveghem si indrumam activitatea de executare silita desfasurata de catre executorii judecatoresti, implicandu-ne activ in toate aspectele ce tin de procedurile executarii silite.
 • Redactam si introducem in instanta contestatii la executare, precum si alte cereri si actiuni menite sa apere interesele clientilor, asigurand reprezentarea acestora in toate gradele de jurisdictie.
[sus]

Asigurari

Suntem in masura sa asiguram servicii de calitate in domeniul asigurarilor, contribuind astfel la o reala eficientizare a activitatii operatorilor din Romania (asiguratori, brokeri de asigurare), in conditii pe deplin armonizate cu reglementarile Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor si, evident, cu normativele Uniunii Europene.

Astfel, firma noastra va ofera serviciile sale constand, in principal, in:

 • analize si redactare de opinii juridice cu privire la aspectele legale ce privesc activitatile de asigurare/asigurare-reasigurare/reasigurare desfasurate in Romania;
 • consultanta si asistenta juridica in contractele internationale si/sau in contractele de asigurare/reasigurare;
 • consultanta si asistenta juridica, precum si redactarea cererilor/actiunilor/actelor/ contractelor s.a., in domeniul dreptului asigurarilor si/sau in domenii incidente ori colaterale acestuia;
 • elaborarea de opinii legale si/sau de proiecte de acte juridice [contracte, conventii, statute etc.], precum si asistarea clientului la negocierile referitoare la aceste acte;
 • asigurarea asistentei si/sau a reprezentarii juridice, pe intreaga perioada de desfasurare a activitatilor de analiza si de control efectuate de organele abilitate ale CSA;
 • consultanta si asistenta juridica privind regimul juridic al asigurarilor obligatorii din cadrul sistemului de asigurari romanesc, precum si in ceea ce priveste asigurarile private de sanatate si/sau pensiile ocupationale, reglementate prin legi speciale;
 • consultanta si asistenta juridica, precum si redactarea proiectelor de documente/cereri privind modificarea actelor constitutive, in vederea obtinerii avizelor/aprobarilor pe care CSA este indrituita sa le acorde conform atributiilor acesteia prevazute de lege;
 • consultanta si asistenta juridica precum si/sau, dupa caz, reprezentare in fata instantelor judecatoresti si a altor organe judiciare ori a autoritatilor sau oricaror alte persoane fizice sau juridice, atat in litigiile privind interpretarea/aplicarea deciziilor/avizelor/normelor adoptate de CSA cat si in cauze comerciale, contencios administrativ, civil, financiar-fiscal s.a.
Avantajele pe care le oferim constau, asadar, intr-o foarte buna cunoastere a legislatiei si a practicii autohtone in materie precum si intr-o excelenta reputatie profesionala pe piata serviciilor juridice si in relatia cu autoritatea de supraveghere si/sau cu alte autoritati publice.
[sus]

Financiar, bancar

Acordam consultanta juridica in toate domeniile presupuse sau conexe activitatii financiar-bancare, dupa cum urmeaza:
 • asistenta juridica, reprezentare si indeplinire proceduri si formalitati privind constituirea si autorizarea institutiilor financiare nebancare si a caselor de amanet atat in relatia cu Banca Nationala a Romaniei, cat si cu Oficiul Registrului Comertului;
 • monitorizarea derularii contractelor si operatiunilor bancare, indeosebi a creditelor si acordarea de asistenta la recuperarea debitelor pe cale amiabila sau judecatoreasca;
 • consiliere in materia investitiilor, inclusiv in ceea ce priveste oportunitatile pentru afaceri, regimul operatiunilor valutare si aranjarea de scheme de finantare;
 • realizarea de studii de fezabilitate si rapoarte de due diligence, ca activitati conexe operatiunilor de privatizare, fuziuni sau achizitii;
 • consiliere fiscala, in domeniul taxelor si impozitelor, precum si a celorlalte obligatii contributive si sarcini fiscale, inclusiv in ceea ce priveste conventiile de evitare a dublei impuneri;
 • asistenta juridica in privinta legislatiei privind prevenirea si combaterea spalarii de bani si criminalitatii economico-financiare;
[sus]

Consultanta Imobiliara, Constructii si Utilitati

Firma noastra desfasoara o importanta activitate in sfera proiectelor legate de dreptul de proprietate, a tranzactiilor imobiliare, a creditelor ipotecare, precum si alte proiecte legate de activitatea constructiilor si utilitatilor:
 • asigura consultanta si asistenta juridica in rezolvarea problemelor legate de dobandirea si exercitarea dreptului de proprietate si/sau de folosinta a terenurilor si imobilelor;
 • asistenta si reprezentare in fata institutiilor competente pentru obtinerea actelor de proprietate si orice alte documente referitoare la situatia juridica a terenurilor si imobilelor;
 • asistenta si reprezentare in fata autoritatilor competente pentru obtinerea certificatelor si autorizatiilor necesare construirii imobilelor;
 • redactarea de opinii legale cu privire la problemele ce apar in legatura cu dreptul de proprietate sau de folosinta asupra terenurilor si constructiilor;
 • reprezentarea in fata instantelor de fond, apel si recurs si a oricaror alte autoritati competente in vederea obtinerii dreptului de proprietate asupra terenurilor si constructiilor;
 • reprezentarea in fata instantelor de fond, recurs si supreme in cazul revendicarii imobiliare si efectuarea procedurilor de restituire;
 • efectuarea procedurilor legale necesare intabularii titlurilor de proprietate si a oricaror alte inregistrari necesare.
[sus]

 Societati Comerciale, Asociatii si Fundatii

Cabinetul nostru depune toate eforturile in scopul aflarii coerentei teoretice a reglementarilor legale pentru a oferi clientilor sai solutii profesionale ale aplicabilitatii practice a dreptului privat interferat cu dreptul public cu privire la constituirea si inregistrarea societatilor comerciale, a asociatiilor si fundatiilor, precum si a dezmembramintelor acestora; procedura autorizarii activitatilor economice desfasurate de societatile comerciale;
 • modificari ale actelor constitutive ale societatilor comerciale, asociatiilor si fundatiilor si inscrierea mentiunii la registrul comertului/alte autoritati publice competente (instante de judecata, administratii ale finantelor publice etc.);
 • fuziuni, dizolvari, divizari de societati; achizitii de titluri de participare;
 • obtinerea de informatii cu privire la societati comerciale/asociatii si fundatii de la registrul comertului/alte autoritati publice competente;
 • obtinerea de copii certificate de pe inscrisurile depuse de societatile comerciale la registrul comertului, aflate in arhiva registrului comertului;
 • alte proceduri de competenta oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale judetene Biroul Unic din cadrul acestora/altor autoritati publice implicate;
 • acordarea de consultanta in legatura cu diverse aspecte referitoare la dreptul societar, contabilitatea societatilor comerciale si a persoanelor juridice cu scop nelucrativ, zone libere si bariere vamale si fiscale, contracte comerciale si alte aspecte incidente vietii societatii comerciale/persoanelor juridice cu scop nelucrativ, in functie de scopul pentru care s-au infiintat;
 • elaborarea de contracte comerciale, civile etc.;
 • redactarea oricaror inscrisuri de natura juridica, necesare pentru o buna desfasurare a activitatii persoanelor juridice;
 • interrelationarea permanenta cu autoritatile publice competente in domeniu (oficiul registrului comertului, instante de judecata, organe fiscale etc.) etc.
[sus]

Proprietate Intelectuala

in conexiune cu proprietatea industriala, cabinetul activeaza in special in materia marcilor, inventiilor, concurentei neloiale, desenelor si modelelor industriale, paleta noastra de interventii mergand de la procedurile desfasurate in fata Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci si pana la asistarea si reprezentarea clientilor in fata instantelor.
[sus]

Fiscal

 Societatea noastra ofera consultanta si asistenta in orice problema de natura fiscala:
 • asistenta juridica in fata instantelor de fond, recurs si supreme, in litigiile privind problemele de natura fiscala;
 • reprezentare si asistenta juridica cu privire la plata taxei pe valoarea adaugata, inclusiv rambursari, amanari si/sau suspendari de la plata acesteia;
 • asistenta si reprezentare in indeplinirea procedurilor legale de contestare a proceselor verbale de control si a deciziilor de impunere si a oricaror acte emise de autoritatile publice din domeniul fiscal;
 • asistenta in indeplinirea procedurilor legale pentru obtinerea de diverse facilitati de la plata taxelor si impozitelor, cum ar fi scutiri, esalonari, conversii etc.;
 • reprezentarea in fata autoritatilor competente precum Ministerul Finantelor Publice, Garda Financiara, organe vamale etc.
[sus]

 Litigii si arbitraj

Razvan Stefanescu - Cabinet de avocat asigura servicii de asistenta juridica si reprezentare in instanta in special in planul dreptului comercial, administrativ si fiscal:
 • redactare de actiuni in justitie, intampinari, apeluri, recursuri, contestatii in anulare, revizuiri, efectuare proceduri de conciliere;
 • acordarea de asistenta juridica in recuperarea creantelor de la diversi debitori;
 • asistenta in materie de contraventii;
 • participarea la negocieri pentru solutionarea pe cale amiabila a litigiilor aparute in activitatea curenta a clientilor;
 • elaborarea de propuneri de strategii spre a fi urmate de catre clientii persoane juridice pentru evitarea celor mai des intalnite litigii in activitatea clientului respectiv;
 • redactarea tuturor actelor necesare pentru buna desfasurare a procesului cum ar fi: intampinari, interogatorii, note de sedinta, obiective ale expertizelor judiciare si obiectiuni la expertizele judiciare, concluzii scrise, cereri de suspendare, cereri de executare silita, precum si alte acte juridice cum ar fi procuri generale si procuri speciale, notificari.
[sus]

Insolventa

Consultanta specifica si reprezentare in fata instantelor de judecata in probleme privind reorganizare judiciara si faliment. Reprezentam atat creditorii in activitatea de recuperare a creantelor pe calea acestei proceduri cat si debitorii, asigurandu-le acestora din urma aplicarea corecta si unitara a dispozitiilor legale aplicabile.